Søk om bankens    gavemidler💚

Et av våre mange samfunnsansvar som lokalbank er å skape et levende lokalsamfunn.
Dette gjør vi ved blant annet ved å ha sponsoravtaler, arrangement, kurs,  samt bankens årlige gavetildeling til lag og foreninger som er kunde av banken. 

Nå er tiden inne for å søke om årets gavemidler.