Klagehåndtering

Klagehåndtering

Vi har som mål å ha fornøyde kunder. Likevel kan det innimellom oppstå forhold som gjør at våre bankkunder ikke er fullt ut tilfreds. Dersom det er tilfelle, ønsker vi å høre fra deg.

Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Du kan også ta kontakt med din kundeansvarlige i banken. Dersom du etter dialog med oss eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, skal denne framsettes på vår hjemmeside www.drangedalsparebank.no ved å benytte:

dette skjemaet

Vi har 14 dagers frist på å behandler kundeklager. Du hører fra oss innen den tid.

Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes. Dokumentasjon vedrørende klagen oppbevares i 5 år etter at klagebehandlingen er avsluttet. 

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet. 

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemda. 

Finansklagenemda

Pb. 53, Skøyen

0212 Oslo

www.finkn.no