Bankgarantier

Vi tilbyr bankgaranti med konkurransedyktige priser for våre kunder. 

Bankgaranti

En bankgaranti er en avtale hvor vi som lokalbank forplikter oss til å utbetale et beløp til en tredjepart, dersom en bedrift ikke selv klarer å betale til avtalt tid. Garantien kan være en forutsetning for å få en kontrakt, for å styrke forhandlingene. Dette kan f.eks være en bedriftskunde av oss som jobber i klesbransjen. De trenger en bankgaranti ovenfor 3. part, slik at 3. part er sikret betaling for varene de leverer klesbutikken. Vi som lokalbank stiller opp for våre gode kunder og tilbyr konkurransedyktige priser på bankgarantier. 

Sammen bygger vi lokalsamfunnet.

Kontakt oss for bankgaranti

Hvordan beregnes en garanti?

Stort sett beregner man en fast kvartalvis provisjon av garantibeløpet. Dette trekkes automatisk av foliokontoen du har i lokalbanken. I tillegg kommer det et etableringsgebyr. Både provisjon og etableringsgebyr avhenger av garantiens størrelse og risiko.