Fondssparing & aksjehandel for bedrift.

Sparing gjennom fond og aksjehandel kan gi større avkastning, men har også en høyere risiko knyttet til seg. Vi hjelper dere å finne spare- og plasseringsformen som er best for deres bedrift - med hensyn til risikoprofil, tidsperspektiv og ønsket avkastning.

Vår samarbeidspartner på fondssparing/aksjehandel

Norne Securities er et fullservice verdipapirforetak eid av en rekke frittstående sparebanker, og er vår leverandør på sparing og plassering. De har fokus på bærekraftige investeringer, og oppnår gode resultater for kundene. Gjennom Norne tilbyr vi en selvbetjent løsning både for våre privat- og bedriftskunder. Her får dere full oversikt over verdiutviklingen på porteføljen, samt selskapsanalyser og aksjeanbefalinger.

 

Registrer bedriften din som kunde

Den selvbetjente løsningen til Norne Securities er tilgjengelig i nettbanken under "Min oversikt". Men, før man tar i bruk tjenesten, må bedriften registrere seg som kunde. Dette kan gjøres ved å klikke her!

 

Fondssparing for bedrift

Dersom bedriften tenker langsiktig, og tåler at markedet svinger underveis, er fondssparing et godt alternativ. Sparing i aksjefond er å plassere pengene i mange aksjer samtidig, som gjør at risikoen spres. I tillegg har alle fond en profesjonell forvalter til å styre investeringene. Dette betyr at bedriften verken trenger mye forkunnskaper, eller å holde seg oppdatert på hva som skjer på børsen og i markedet.

Aksjehandel for bedrift

Når man kjøper aksjer blir man medeier i en bedrift. Kjøper tjener penger på enkeltaksjer enten gjennom å motta utbytte, eller ved å selge aksjene for mer enn det man kjøpte for. Aksjehandel for bedrifter gjøres via Norne Securities AS sitt meglerbord. Sammenliknet med fondssparing, påtar bedriften seg en høyere risiko og vil være mer sårbar for svingninger i markedet.

Det stilles flere krav til en bedrift som ønsker å handle aksjer. Blant annet kan ikke bedriften være NUF, man må levere oppdatert firmaattest samt skaffe seg LEI-nummer.
Derfor anbefaler vi å ta kontakt med oss, slik at vi kan veilede og komme med gode råd vedrørende valg av strategi for sparing og plassering.