BANKENS HISTORIE

Drangedal og Tørdal Sparebank ble stiftet i 1936 med et grunnfond på kr 53.235. Bygda hadde da hatt egne sparebanker helt siden 1865. Både Drangedal Sparebank og Tørdal Sparebank måtte innstille sin virksomhet i begynnelsen av 1930-årene. Våren 2014 forkortet banken navnet til Drangedal Sparebank etter en omfattende prosess.
Drangedal og Tørdal Sparebank sin første styreformann var lensmann John Bustrak, mens Anton Heldal ble ansatt som banksjef.
Sparebanken har opplevd både medgang og motgang, noe som er naturlig i og med at den i stor grad er et speilbilde av det lokalsamfunn den skal betjene.
Drangedal Sparebank er i dag en selvstendig sparebank med hovedkontor i Drangedal Kommune. I tillegg har vi avdelingskontor i Dalaneveien 6 i Kragerø, i Storgata 96C i Porsgrunn, Myren 28 i Skien og et lite rådgivningskontor på Ulefoss. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkunder, små og mellomstore bedrifter, primærnæringer, offentlig sektor, institusjoner og lag og foreninger. Banken ønsker å fremstå som den foretrukne bank for nærområdet, men det er også et mål å beholde og betjene de kunder som måtte komme til å flytte til bygda.
Hvert år bidrar banken med betydelige beløp i form av gaver til bygdas mange lag og foreninger.
Banken fremstår i dag som en solid bank med en forretningskapital på ca. 8,1 milliarder kroner.