Spare til pensjon

Pensjon er inntekt når du slutter å jobbe. Hva blir din inntekt?

Hva er pensjon?

Pensjon er den inntekten du får når du slutter å jobbe. Det du bør ta stilling til, er hva du ønsker å få i inntekt når du blir pensjonist. Noen bør starte å spare ekstra tidlig, andre kan vente. Hva vil du? 

Utbetalingen du får når du blir pensjonist er fra:

  • Folketrygden 
  • Tjenestepensjon (pensjon som arbeidsgiver har spart for deg) 

Se DIN pensjonssaldo på Norsk pensjon (krever BankID)

 

Aksjesparekonto (ASK)

Ønsker du å spare mer til pensjon, uten å binde pengene til en viss alder, anbefaler vi sparing i Aksjesparekonto. 

Aksjesparekonto gjør aksje- og fondshandel mer gunstig for privatpersoner. Med aksjesparekonto kan du kjøpe, selge eller bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis. Innskutte beløp kan til enhver tid tas ut uten beskatning. 

Kontakt oss gjerne, så hjelper vi deg med gode råd for din pensjon

Individuell pensjonssparing (IPS)

Sparer du til pensjonen i fond og velger IPS, kan du spare inntil 40.000 kroner i året og få inntil kr. 8.800 kroner i skattefordel. Med fondets avkastning og 22% i skattefradrag, er IPS et godt alternativ for å sikre fremtidsdrømmene dine.

Starter du pensjonssparingen tidlig kan et lite beløp gi deg tryggheten du trenger når du blir pensjonist.

Fordeler med IPS

  • Du betaler ingen skatt på avkastningen i spareperioden
  • Sparingen er fritatt for formuesbeskatning.
  • Du kan selv velge når du vil slutte å spare eller om du vil justere sparebeløpet underveis
  • Pengene kan du begynne å ta ut etter fylte 62 år
  • Utbetalingen beskattes med samme skattesats som ved sparingen, p.t. 22%. 

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto gjelder for deg som jobber i en privat bedrift med innskuddspensjon. Fra 1. februar 2021 har alle fått egen pensjonskonto, men man kan velge å flytte den. Dette heter selvvalgt pensjonskonto. 

Egen pensjonskonto innebærer at innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold blir samlet på én konto hos pensjonsleverandøren til nåværende arbeidsgiver.  

Flytt din nåværende pensjonskonto til vår samarbeidspartner Nordea Liv med Nordea Boost

Vi hjelper deg med pensjonistdrømmen!