Har du mottatt melding om viktig post i nettbanken?

Etter ny Finansavtalelov er vi som bank pliktig til å varsle om ny post i nettbanken.

Vi ser at meldingen og avsender kan virke misvisende og det beklager vi, men dette er en beskjed fra oss.

Vi anbefaler deg å logge inn i nettbanken og les melding fra banken.