Vi gir tilbake til lokalsamfunnet

Nå kan lag og foreninger søke om midler fra vår gavetildeling. Søknadsskjema og søknadskriterier finner du lenger ned på siden.


  • Eget søknadsskjema skal benyttes
  • Budsjett/kostnadsoverslag skal følge med søknaden
  • Søknadsfristen for årets tildeling er 01. februar 2023.