Innskytervalgmøte i Drangedal Sparebank

Mandag 11. mars kl 18.00 innkalles det herved til innskytervalgmøte i sparebankens lokaler i Drangedal.
Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer foreligger her.

Det skal velges 2 medlemmer i henhold til Drangedal Sparebanks vedtekter § 3-4. Stemmeberettiget er kunder som i løpet av de siste 6 månedene har hatt et innskudd på minst 2.500 kroner, har stemmerett og kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for innskytere.

Valg av 2 medlemmer til forstanderskapet for 4 år

På valg:    
Tyke Tveit (i)
Hilde Holte Gare (i)

Valgkomiteens forslag: 
Tyke Tveit (i)
Hilde Holte Gare (i)

Bare myndige personer kan stemme. Hvert kundeforhold gir én stemme. Som medlemmer og varamedlemmer kan bare kunder som har stemmerett som nevnt over velges. 

Listen over nåværende medlemmer og varamedlemmer med opplysninger om hvem som er på valg finner du oppslått i banklokalene.
Innstilling fra valgkomiteen legges ut i bankens lokaler.
Forslag til valgbare kandidater må være banken i hende senest torsdag 7. mars 2024.

Av hensyn til bevertning vil vi sette pris på om de som vil delta på valgmøte gir beskjed til banken senest to dager før møte.