Renteendring

RENTEENDRING Vi øker rentene på utlån og innskudd med inntil 0,25 %.

Som følge av Norges Bank sin økning av styringsrenten til bankene, har banken besluttet å øke rentene på utlån og innskudd med inntil 0,25 %.

Løpende lån og innskudd får ny rente fra 22.desember, nye lån og innskudd får ny rente fra 9. november.

 

Alle berørte kunder vil få melding om renteendringen i posten eller i nettbanken.