Renteendring

VI ØKER RENTENE PÅ UTLÅN OG INNSKUDD MED INNTIL 0,25.

Som følge av Norges Bank sin økning av styringsrenten til bankene, har banken besluttet å øke rentene på utlån og innskudd med inntil 0,25 %.

Løpende lån og innskudd får ny rente fra 14. februar 2023, nye lån og innskudd får ny rente fra 03. januar 2023.

 Alle berørte kunder vil få melding om renteendringen i posten eller i nettbanken.